Дистанційне навчання


Завдання для учнів  на період карантину

з 12.03 

7 клас

Опрацювати матеріали з методичної скарбнички блогу - "Поведінка тварин" та та параграфи: 46-50,52,53,54,55.
-  скласти етограму поведінки тварини;
- відзняти відео поведінки тварини, вказати форму поведінки і переслати на  електронну пошту вчителю   brandyshca1506@gmail.com;
- виконати вправи на сайті  https://learningapps.org/login.php з папки Поведінка тварин ;
- виконати тест на сайті  https://www.classtime.com/uk/ код доступу J8D9Z3 (Поведінка тварин), вказувати своє прізвище та клас обов'язково;
Додатково: виконати міні- проекти- " Чому мігрують тварини?", " Угрупування тварин", " Як спілкуються тварини". Проекти пересилати на електронну пошту brandyshca1506@gmail.com;

01.04

- виконати тест на сайті  https://www.classtime.com/uk/ код доступу 7967ZJ,
вказувати своє прізвище та клас обов'язково;
- Виконати практичну роботу № 7" Визначення форм поведінки тварин"с. 212 в
підручнику. Робота виконується в робочому зошиті до 03.04.
 Фото надсилаєте  на   електронну пошту.

03.04.

Тема: Угрупування тварин за К. Лоренцем.

Опрацювати матеріал блогу в методичній скарбничці,

виконати письмово завдання в зошиті .

 Фото надсилаєте  на електронну пошту з виконаним завданням.

08.04

Тема : Ієрархія у групі. Комунікація тварин.
Описати  особливості ієрархічної структури та поведінки в групі: (на вибір) термітів, левів, бджіл, вовків, пінгвінів.
Підготувати міні – проект « Як тварини використовують знаряддя праці»

10.04
ТемаВикористання тваринами знарядь праці.
Знайти або відзняти відео : " Як тварини використовують знаряддя праці".

15.04.

Узагальнення знань з теми « Поведінка тварин»
- Виконати тест на сайті https://www.classtime.com/uk/ код доступу  PWD4P3


17.04.Тема: Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.

Опрацювати § 56. Знайти відео про стратегії поведінки ,визначити стратегію поведінки. Надіслати на електронну  пошту вчителю brandyshca1506@gmail.com;

- виконати тест на сайті  https://www.classtime.com/uk/код доступу G29VDQ «Використання тваринами знарядь праці.»22.04.Тема: Поняття про екосистему і чинники середовища.

-Виконати тест на сайті join.naurok.ua  " Еволюція поведінки тварин. Її пристосувальне значення» -  Код доступу 462181 виконати до 27.04.


- Виконати тест на сайті  https://www.classtime.com/uk/ код доступу EJ77YD  «Поняття про екосистему і чинники середовища."

На конкретних прикладах опишіть пристосування тварин до впливу чинників середовища, (письмово в робочому зошиті)

Додатково: міні – проєкт « Як тварини пристосовані до життя в різних умовах»

Письмові завдання надсилайте на електронну пошту вчителю.

24.04
Тема: Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі

Опрацювати § 60 та матеріали методичноїскарбнички. Розгляньте слайд 14 та складіть всі можливі ланцюги живлення. 
Виконайте завдання зі слайду 16. 
Дайте відповідь на питання письмово: У Норвегії вирішили збільшити кількість білих куріпок. Для цього в районах їхнього гніздування знищили майже всіх хижаків (лисиць, росомах, кречетів). У перші роки чисельність птахів зросла, а згодом кількість куріпок знизилась і вони майже зникли. Чому?
Письмові завдання надсилайте вчителю на електронну пошту.

29.04.
Тема: Співіснування організмів в угрупуваннях
Опрацювати §59 та презентацію
Складіть інтелект карту до теми.
Створення інтелек карт

Виконати  тест  на сайті join.naurok.ua. Код для учнів 689467( Співіснування організмів в угрупуваннях). Завдання необхідно виконати до 6 травня 21:00

06.05
Тема: Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика
Опрацювати § 61 та презентацію. Складіть «Права живих організмів».

08.05.
Тема: Природоохоронні території України.
Створити інфографіку до одного з природоохоронних обєктів.
Створення інфографіки

Виконати  тест  на сайті join.naurok.ua.  Код для учнів 603504 (Організми і середовище існування). Завдання необхідно виконати до 11 травня 21:00

Письмові завдання надсилайте вчителю на електронну пошту

13.05
 Тема: Червона книга України

Повторити §62, опрацювати презентацію
Скласти список тварин Червоної книги Вінниччини і описати одну тварину

15.05
Тема: Основні етапи історичного розвитку тваринного світу
Опрацювати презентацію. Скласти таблицю до теми.
20.05
 Тема: Узагальнення з теми « Організми і середовище існування»
Скласти кросворд з теми і надіслати на пошту

22.05
Тема: Повторення курсу « Тварини»
Скласти інтелект – карту до однієї з тем курсу « Біологія тварин»

27.05
 Тема: Різноманітність тварин мого краю.
Протягом літа фотографувати тварин і створити відео, презентацію…
 « Тварини мого краю». Гарного відпочинку!!!

8 клас

- Опрацювати параграфи  45,46,та матеріали блогу - Сенсорні системи нюху,смакуСенсорні системи дотику,болю,рівноваги;
- Виконати всі вправи на сайті   
https://learningapps.org/login.php з папки 8 клас, теми - Сенсорні системи зору, слуху...
- Виконати тест на сайті  
https://www.classtime.com/uk/
 , код доступу: Слухова сенсорна система- EK5PJK, Сенсорні системи рівноваги,болю, дотику- 9EQG87, обов'язково вказувати прізвище та клас;

01.04

Узагальнення знань з теми " Сенсорні системи"- 22VZ9Q на сайті  https://www.classtime.com/uk/


06.04
Тема: Поняття про вищу нервову діяльність і її основні типи. Умовні та безумовні рефлекси.
ОПРАЦЮВАТИ ПАРАГРАФ 47,48,51 ТА МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОЇ СКАРБНИЧКИ.
ВИКОНАТИ ВПРАВУ 
HTTPS://LEARNINGAPPS.ORG/3411224
ВИЗНАЧИТИ ТИПИ ТЕМПЕРАМЕНТУ ЧЛЕНІВ СВОЄЇ РОДИНИ. Надіслати на електронну пошту вчителю.

08.04

ТЕМА: МОВА. МИСЛЕННЯ ТА СВІДОМІСТЬ
Виконати тест на сайті  https://www.classtime.com/uk/ , код доступу: RJNGVN - Рефлекси
Скласти сенкан про мову
Виконати  тест  на сайті https://www.classtime.com/ 

Скласти проблемну ситуацію і розписати шляхи її вирішення.
Скласти Сенкан до слова «мислення». Надіслати на електронну пошту вчителю.
brandyshca1506@gmail.com;


13.04
Тема: Навчання та пам'ять
Лабораторне дослідження « Дослідження різних видів пам’яті»
Опрацювати § 50 та матеріали методичної скарбнички. Виконати лабораторне дослідження, слайд 19-23
Скласти інтелект карту в робочому зошиті або на аркуші формату А 4 до теми «Пам'ять». Надіслати на електронну пошту вчителю.
Виконати  тест на сайті https://www.classtime.com/ . Код для учнів: EJ7NDK
«Навчання. Пам'ять.»
15.04.
Тема: Сон. Біоритми
Виконати  тест  на сайті join.naurok.ua. Код для учнів: 784382. 
Завдання необхідно виконати до  27.04.

22.04.
Узагальнення та систематизація знань з теми « Вища нервова діяльність»

Виконати тест на сайті join.naurok.ua . Код доступу- 951669. 
Завдання необхідно виконати до 27.04.

27.04.
Тема: Ендокринна система. Залози внутрішньої секреції

Опрацювати § 54 та презентацію, складіть таблицю до теми, слайд 18
Виконати  тест  на сайті join.naurok.ua. Код для учнів: 735368 (Ендокринні залози). Завдання необхідно виконати до  2 травня 22:00 .

29.04.
Тема: Ендокринна система. Залози змішаної секреції

Опрацюйте презентацію, дайте відповідь на творчі питання (на вибір),слайд 21
Виконати  тест  на сайті join.naurok.ua.  Код для учнів: 578183( Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.). Завдання необхідно виконати до 5 травня 21:00

04.05.
Тема: Профілактика захворювань ендокринної системи. Взаємодія регуляторних систем.

Опрацюйте § 53. Складіть таблицю «Структури, які забезпечують нервову
регуляцію процесів життєдіяльності, їхні функції».
Опрацювати § 55 та презентацію.
Підготуйте проект  «Профілактика йододефіциту в організмі людини».  «Наслідки безконтрольного вживання гормонів».
Виконати  тест  на сайті join.naurok.ua. Код для учнів 206689 Захворювання ендокринної системи. Завдання необхідно виконати до 10 травня 19:00


06.05.

Тема: Будова та функції репродуктивної системи.
Виконати  тест  на сайті join.naurok.ua. Код для учнів 595249 - Ендокринна система (узагальнення)   Завдання необхідно виконати до 10 травня 19:00
Опрацювати § 59 та презентацію. Виконати вправи  на сайті https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1067010 з папки « Статева система».

13.05
 Тема: Статеві клітини. Запліднення. Менструальний цикл.
Опрацювати § 60 та презентацію.
 Письмово: Порівняйте чоловічу й жіночу статеві клітини за ознаками взаємозв’язку будови та функцій.
18.05
 Тема: Вагітність. Ембріональний період розвитку людини. Плацента, її функції.

Опрацювати § 61 та презентацію. Письмово: Розкрийте особливості зародкового та плідного періодів.

20.05
 Тема: Постембріональний розвиток людини. Репродуктивне здоровя.

Опрацювати § 62 та презентацію.
Створити рекомендації щодо збереження репродуктивного здоров'я людини».

25.05
Тема: Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних систем організму.
Створити інтелект – карту про одну з систем організму. Роботу надіслати на  пошту.

27.05
Підсумковий урок.
Завдання на літо: гарно відпочити, насолоджуватись природою.
Вести здоровий спосіб життя.

 10 клас

- Опрацювати параграфи 32, 33 та матеріали з методичної скарбнички,тема "Мутації" та "Біологічні антимутаційні механізми"; - Виконати письмову роботу з теми " Мутагени" : Біологічні, Фізичні, Хімічні (розприділено по рядах) за планом : 1. Характеристика мутагена2. Приклади мутагенів3. Як уберегтися від мутагенівпереслати на  електронну пошту вчителю   brandyshca1506@gmail.com; - Виконати тест на сайті  https://www.classtime.com/uk/ , код доступу:EK5PDW, обов'язково вказувати прізвище та клас; - Виконати проекти: Генетичний моніторинг в людських спільнотах ( перші 6 осіб списку класу), Генотерапія та її перспективи ( другі 6 осіб списку), Скринінг програми для новонароджених ( 6 осіб  в кінці списку), переслати на  електронну пошту вчителю   brandyshca1506@gmail.com;

03.04.
- Виконати тест на сайті  https://www.classtime.com/uk/ , код доступу:6JNY6D
Опрацювати параграф - 37 та матеріали методичної скарбнички. Виконати тест на сайті  https://www.classtime.com/uk/ , код доступу:3G8E9R
Опрацювати параграф - 38 та матеріали методичної скарбнички. Виконати тест на сайті  https://www.classtime.com/uk/ , код доступу: GRMKMJ
                                                 
06.04.
Опрацювати параграф - 39,40,41,42 та матеріали методичної скарбнички.

 Виконати тести на сайті  https://www.classtime.com/uk/ , код доступу:6JNYN6- Спадкові хвороби, код - Y367M2- Медико - генетичне консультування.

10.04.
Узагальнення знань з теми « Спадковість і мінливість»
Виконати тест на сайті join.naurok.ua . Код доступу  973725.
Завдання необхідно виконати до до 20.04.

13.04
Тема: Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів
Виконати письмово завдання в робочому зошиті: Складіть список із 5–6 видів живих організмів вашої місцевості, які здатні до нестатевого розмноження.  На конкретних прикладах поясніть, які переваги й недоліки у порівнянні з іншими способами розмноження має статеве розмноження?
Заповнити таблицю, слайд 20. Відповідь надіслати на електронну пошту вчителю.
Виконати тест на сайті join.naurok.ua . Код доступу 320529 «Репродукція як механізм безперервності існування видів». Виконати до 27.04

17.04.
Тема: Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи.
Опрацювати §44,45 та матеріалиметодичної скарбнички. Заповнити таблицю
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ, слайд 19
Опрацювати презентацію «ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ТКАНИН ТАОРГАНІВ У ЛЮДИНИ, ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ». Дати відповідь на запитання:
Які переваги та недоліки має технологія трансплантації на основі клітинної інженерії та клонування? Відповідь надіслати на електронну пошту вчителю.
Виконати тест на сайті join.naurok.ua . Код доступу 264691. Виконати до 26.04.

24.04.
Тема: Ріст та розвиток клітин та фактори, які на нього впливають.
Опрацювати § 46,47. Виконати письмово завдання в робочому зошиті:

Яке значення для організму має старіння клітин?  На конкретних прикладах поясніть різницю процесів апоптозу і некрозу. Відповідь надіслати на електронну пошту вчителю.
27.04
Тема: Старіння та смерть клітин. Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика онкологічних захворювань.

Опрацювати § 46,47 та матеріали методичної скарбнички. Виконати тест на сайті join.naurok.ua . Код доступу 622871. Виконати до 01.05.
Виконати тест на сайті join.naurok.ua . Код доступу 797405
( Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання). Виконати до 03.05.

04.05.
Тема: Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини.
Лабораторна  робота №3 « Вивчення будови статевих клітин»

      Виконати лабораторну роботу№ 3, сторінка в підручнику 199.

08.05
Тема: Суть та біологічне значення запліднення. Причини порушення процесів запліднення у людини.

 Виконати тест на сайті https://www.classtime.com/uk/ (для тих, хто не виконав), код  R786V2 "Контрольна - Спадковість, мінливість"
Виконати тест на сайті join.naurok.ua . (Статеві клітини. Гаметогенез.), Код доступу 212459.  Завдання необхідно виконати до  12 травня 23:00 
Опрацювати § 50 та презентацію.
Виконати тест на сайті join.naurok.ua. (Суть і біологічне значення запліднення.), Код доступу 248389. Завдання необхідно виконати до  12 травня 23:00.

Всі, хто не виконав тести- виконати на платформі classroom.google
Код курсу zvkxljv

Репродукція як механізм безперервності існування видів.
Регенерація. Трансплантація органів.
Старіння і смерть клітини
Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання


                                                                        15.05

Тема: Особливості репродукції людини у зв'язку з її біосоціальною сутністю. Репродуктивне здоров'я.
Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини.
Опрацювати § 51 та презентацію
Виконати тест на сайті join.naurok.ua.  (ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКЦІЇ ЛЮДИНИ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇЇ БІОСОЦІАЛЬНОЮ СУТНІСТЮ), Код доступу 609125 до 22 травня 23:00
Виконати тест на сайті join.naurok.ua .(Ембріональний розвиток людини. Сучасні методи ембріології). Код доступу- 574531 до 20 травня 22:00

18.05
Тема: Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається.
Лабораторна робота№4 « Вивчення етапів ембріогенезу

Опрацювати § 52 та презентацію
Виконати лабораторну роботу№ 4, сторінка в підручнику 200 або на
Платформі classroom.google, код zvkxljv
Виконати тест на сайті join.naurok.ua .(Етапи ембріогенезу людини). Код доступу-810106 до  22 травня 23:00
22.05
Тема: Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини.

Заповнити таблицю « Чинники, які здатні справляти позитивний вплив на процеси росту та розвитку людини»
Чинник
Наукове обґрунтуванняВиконати тест на сайті join.naurok.ua (Репродукція людини. Репродуктивне здоров'я. Репродуктивна медицина). Код доступу: 939797 до  22 травня 23:00

25.05
Тема: Узагальнення знань з теми» Репродукція та розвиток»
Виконати тест на сайті join.naurok.ua (Контрольна робота "Репродукція та розвиток організмів"). Код доступу:  815357  до 25 травня 16:00

Літнє завдання: гарно відпочити, насолоджуватись природою.

                                                 11 клас

Опрацювати параграфи 49, 50, 51, 52 та матеріали до уроку в папці 11 клас
- В зошитах заповнити таблиці на с. 191, 195, 199,
сфотографувати і надіслати на телеграм, вайбер 0984993658 
або електронну пошту вчителю   brandyshca1506@gmail.com;Дати відповідь на питання письмово: 
Сформулюйте власну позицію щодо дієвості екологічної політики в Україні, надіслати на електронну пошту вчителю   
brandyshca1506@gmail.com;                                

                                                                                    06.04.

Тема: Концепція сталого розвитку та її значення. Поняття про екологічне мислення.
Опрацювати § 53,54.Виконати в робочому зошиті практичну роботу,сторінка в підручнику 206. Практична робота " Оцінка екологічного стану свого регіону". Фото виконаної роботи скинути на електронну пошту.
Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу :301414 (Забруднення атмосфери, гідросфери, ґрунтів. Біорізноманіття)
Код доступу: 874053 (Шляхи збереження сучасного біорізноманіття. Екологічна політика в Україні).
Код доступу: 627813 (Червона книга та чорний список видів тварин)
Код доступу: 435631(Концепція сталого розвитку та її значення)
 Завдання необхідно виконати до  17 квітня 21:00

07.04.
Узагальнення знань з теми « Сталий розвиток і раціональне природокористування»
Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу 72316911 клас (Контроль знань з теми "Сталий розвиток та раціональне природокористування")
Завдання необхідно виконати до  17 квітня 21:00

13.04.
Тема: Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених селекціонерів.
Опрацювати § 55. Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу 365651 (Методи селекції).Завдання необхідно виконати до  17 квітня 21:00

Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу 262191 (Завдання, досягнення та методи сучасної селекції) до 10 травня 21:00 

14.04
Тема: Сучасні методи селекції тварин, рослин, мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи.
Опрацювати § 56. Письмово  дати відповідь на запитання (на вибір), підручник 
с. 221. Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу 448541 (Селекція. Сучасні методи селекції) до 10 травня 21:00
21.04
Тема: Значення для планування селекційної роботи вчення М.І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин.
Опрацювати § 57. Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу 608669
(Вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин).Завдання необхідно виконати до  27 квітня 21:00
27.04.
Тема: Сучасна біотехнологія та її основні напрямки

Виконати проект до 12.05. Проекти пересилати на електронну пошту.
Теми:1. Клонування організмів
2. Нанотехнології в біотехнології
3. Трансгенні організми: за і проти
Проект має містити титульну сторінку, зміст, вступ, основну частину, висновок, використану літературу.

Опрацювати презентації,1 та 2  та відео.
Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу  592056 (біотехнологія ) до
11 травня 20:00
28.04.
 Тема: Застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції

Опрацювати відео

Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу  874104( Методи генної та клітинної інженерії в сучасній селекції)  до 12 травня 20:00
04.05.
Тема: Генна інженерія людини: досягнення та ризики

 Опрацювати §58,59,60 та презентацію, переглянути відео.

Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу 797610 (Генетична та клітинна інженерія в сучасній селекції) до12 травня 20:00
05.05.
Тема: Біоетичні проблеми сучасної медицини

Опрацювати§ 61 та відео
Дати відповідь на питання в робочому зошиті
Сформулюйте власну позицію щодо дотримання біоетики в біомедичних і
біологічних дослідженнях.
Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу 671930
(Біоетичні проблеми сучасної медицини) до  11 травня 20:00 
Код доступу 732310 (Генетична інженерія людини. Біоетичні проблеми) до 11 травня 20:00
12.05.
Тема: Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

 Опрацювати§ 62,63, презентацію та відео.

Виконати тести на сайті join.naurok.ua. Код доступу 500669 (Застосування біологічних досліджень у медицині,селекції та біотехнології.)  до 11 травня 20:00
Код доступу 569392( Клонування організмів) до   11 травня 21:00 

18.05
Тема: Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист.
Опрацювати с. 250 – 251. Письмово: Висловіть судження про небезпеку біологічної зброї для життя на Землі.

19.05
  Тема: Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації

Опрацювати с. 252-253. Заповнити таблицю на с. 253 підручника,фото надіслати вчителю на пошту.

25.05
 Тема: Роль біології у вирішенні сучасних глобальних проблем людства.

 Письмово: Висловіть свою думку « Важливість знань біології для вирішення глобальних проблем людства»

26.05
Підсумковий урок.

Біологія це  основна наука в школі! Знати її – обовязок  кожного….
Життя кольорове…
      Жовтий – колір  сонця, світла і тепла. Хай життя ваше буде світле, 
                            повне хліба, багатства і достатку!
      Червоний – колір любові і кохання. Хай по ваших життєвих шляхах поруч йде тільки любов!
      Зелений – колір життя, оновлення. Залишайтеся   завжди молодими, повним сил, прагнення до кращого!
      Блакитний – колір мрії і надії. Саме з мрією люди    досягають найбільших вершин.
 Щасливої дороги !!!

Немає коментарів:

Дописати коментар